Varselkläder

Arbetskläder ser förstås helt olika ut beroende på vad man jobbar med och vilken arbetsplats man befinner sig på. Arbetskläder ska helt enkelt vara anpassade efter arbetsuppgiften så att man kan arbeta smidigt och inte behöva tänka på om kläderna passar eller inte. Och många gånger kan man själv avgöra vilka kläder man har på sig när man jobbar.

 
Inga förslag för tillfället.
 

Varselkläder online

Men, många typer av arbeten kräver att man har kläder som skyddar om olyckan skulle vara framme, och andra är till för att skydda dig så att du inte ska råka ut för en olycka. Varselkläder är arbetskläder som skyddar dig när du arbetar utomhus och behöver synas. Du har säkert sett vägarbetare och andra utefter vägarna som är klädda i lysande gula, eller orange, kläder. Det går inte att neka att de syns på långt håll, eller hur? Och det är just det som är meningen. De är klädda i varselkläder för att de ska synas bra både för trafikanter och sina medarbetare. Allt för att undvika onödiga olyckor som kan ske om man inte upptäcker någon i tid.

Varselkläder

I vårt land är det lag på att vägarbetare och andra som arbetar vid trafikerade vägar ska bära dessa väl synliga kläder, som alltså kallas varselkläder. Det finns också ett europadirektiv som styr användningen av varselkläder, och en europeisk standard som talar om hur de ska vara utformade.

Om de arbetare som är skyldiga att bära varselkläder inte gör det kan man straffas med böter, och beroende på situation är det den aktuella arbetsgivaren eller den enskilda arbetare som får stå för bötesbeloppet. Varselkläderna delas in i tre olika klasser utifrån deras synlighet. Indelningen grundas till stora delar på hur stor yta av materialet man har använt. Varselkläder ska förstås synas lika bra på natten som på dagen och därför använder man både ett fluorescerande material som syns bra på dagen, och ett reflekterande material som syns i mörkret på natten.

Klass 3

Varselkläder i klass 3, som är den mest synliga klassen, har stora ytor av båda dessa typer av material, och ytorna minskar sedan i en fallande skala ner till klass ett-varselkläder som alltså har den minsta synbarheten.

Vilken typ av varselkläder som ska användas på den enskilda arbetsplatsen bestäms på företaget och beslutet grundas förstås på både arbetets typ och arbetsplatsens utsatthet. Ofta är det arbetsgivaren, i samråd med de anställda, som avgör vilken klass av varselkläder man ska använda. Vid arbetsplatser som exponeras för mycket trafik rekommenderas att alla anställda bär varselkläder av klass 3.

Fluorescerande material

På dagen är det alltså det fluorescerande materialet som gör att du syns bra. Det gör det genom att öka kontrasten mot omgivningen. För ögat är det en lysande färg som syns tydligt även på håll. Rent vetenskapligt går det till så att materialet omvandlar kortvågig strålning ( UV-strålning ) till synligt ljus och varselkläderna får en ljushet som tydligt överstiger omgivningen. Dina varselkläder skiljer sig tydligt från omgivningen vilket gör att bilister och andra lätt upptäcker dig i tid. På kvällen och natten när det är mörkt har det fluorescerande materialet ingen funktion alls. Eftersom det inte finns någon UV-strålning att omvandla blir kläder med bara fluorescerande material lika mörka som andra kläder på natten. Då är det istället det reflekterande materialet som skyddar sig och gör dig synlig. Reflexmaterialet i varselkläderna fungerar ungefär på samma sätt som en bil- eller cykelreflex. Även vägskyltarna efter våra vägar är tillverkade i reflekterande material.

När materialet träffas av ljus, till exempel bilisternas strålkastarljus, reflekteras ljuset och kastas tillbaka åt samma håll som ljuset kommer från. Vi har ju alla fått lära oss att bära reflex när vi går ut om kvällen. Och varselkläderna fungerar på samma sätt, med den skillnaden att det är större delar av klädseln som reflekterar ljuset, och det är därför lätt för alla att se att det är en människa som befinner sig vid vägen. Det finns alltså regler och bestämmelser som avgör vem som ska bära dessa kläder, och var. På arbetskläder där varselkläder används gäller dessa bestämmelser oftast också för den som besöker arbetsplatsen, och det handlar i de flesta fall om arbetsplatser utomhus där det finns rörliga fordon.

Att synas bra i mörker

Men även om varselkläder tillverkas med tanke på de som arbetar på utsatta platser, och behöver synas bra av den anledningen är dessa kläder givetvis också användbara på fritiden. De flesta har nog lärt sig att det är bra att ha en reflexväst, eller varselväst, när man ger sig ut på promenad. Med en reflekterande väst syns du på långt håll även om du går ut och går på kvällen. Men, om du använder en varselväst syns du också i dagsljus. Som gående tror ofta att man syns bättre än man gör, men den som kör bil vet att det händer även på dagen att någon, eller något, dyker upp framför bilen utan att man har sett det i förväg. Varselkläder kan alltså vara en bra livförsäkring också på fritiden om du rör dig på eller vid en trafikerad väg, eller på andra ställen där det finns fordon i rörelse. Varselkläderna är helt enkelt det bästa valet när du vill, och behöver synas, oavsett plats eller situation. Kläderna finns i många olika varianter och modeller. Det finns jackor och byxor, västar och overaller och naturligtvis finns det kläder för både sommar- och vinterbruk.

Om du behöver varselkläder för jobbet kan du förmodligen få dem genom din arbetsgivare. Men, om du ska köpa bra kläder som gör dig synlig privat, eller om du själv har ett företag och behöver köpa in varselkläder, hittar du det största utbudet här på nätet. Här finns alla typer av varselkläder, och du har dessutom hela utbudet samlat på ett ställe vilket underlättar både när du ska välja kläder och jämföra priser.

Det är viktigt att tänka på att varselkläderna måste hållas rena för att de ska fungera på det sätt som avses. När kläderna blir smutsiga blir synligheten och varseleffekten försämrad. För att skyddseffekten ska bibehållas är det alltså viktigt att regelbundet tvätta kläderna.